Studijas Noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 • Studija atrodas Brīvības ielā 137b - (203.kab), Rīgā.
 • Ir pieejama stāvvieta vienai automašīnai pagalmā. Pirmā stunda - bezmaksas, bet katrā nākamā - 1 EUR.
 • Studijas nomas cenā ietilpst divas gaismas Nanlite Forza 200 ar softboksiem.
 • Lūgums pēc iespējas līdzi ņemt maiņas apavus. Netīrajos apavos ieeja studijā ir aizliegta! Mēs piedāvājam vienreizlietojamus apavu pārvalkus par brīvu, ja neesat paņēmis līdzi otro apavu pāri maiņai. 
 • Studijā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus. 
 • Ir aizliegts smēķēt vai/un kurināt uguni (tostarp sveces). Ja tas ir nepieciešams idejas realizācijai, par to ir jābrīdina iepriekš, kā arī studijā tas jādara administratora klātbūtnē. 
 • Iznomājot studiju, jūs apliecināt, ka esat finansiāli atbildīgs par jebkādiem aprīkojuma, mēbeļu, tehnikas, pārvietojamo konstrukciju bojājumiem, kā arī par filmēšanas laikā studijā esošo cilvēku rīcību.
 • Ja studijai tiek nodarīti materiāli zaudējumi, nomniekam ir pienākums uz vietas atlīdzināt zaudējumu vērtību. Ja kāda iemesla dēļ viņi atsakās atlīdzināt zaudējumus uz vietas vai apmaksāt rēķinu, fotostudijas darbiniekam nekavējoties jāsazinās ar policiju.
 • Studijas izmantošanas beigās telpa ir jāsakop, jāiznes atkritumi, visi rekvizīti jānodod administratoram. Ja kāda iemesla dēļ pēc studijas izmantošanas jūs nevarat to sakopt, maksa par tīrīšanu tiks iekasēta atsevišķi.
 • Studija nav atbildīga par pazaudētiem vai pamestiem priekšmetiem, taču pieliks visas pūles, lai tos pasargātu.

NOMAS LAIKA APRĒĶINĀŠANA: 

 • Jūsu rezervētais laiks tiek uzskatīts par nomas sākuma laiku, nevis par faktisko filmēšanas laiku.
 • Kavēšanās gadījumā rezervācija netiek pagarināta par kavēšanās laiku. 
 • Klientam pašam ir jāseko noteiktajam studijas izmantošanas laikam un jāatbrīvo tā ne vēlāk kā 15 minūtes pēc nomas laika beigām. 
 • Ja aizkavēšanās laiks ir ilgāks pār 15 minūtēm, tad pie nomas summas tiek pieskaitīta vēl viena stunda (šis nosacījums ir spēkā, ja pēc nomas laika studiju neaizņem kāds cits klients);
 • Rezervētais laiks tiek apmaksāts pilnā apmērā, pat ja fotografēšana/filmēšana tiek pabeigta pirms termiņa.

TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

 • Studijas nomas cenā ietilpst divas gaismas Nanlite Forza 200 ar softboksiem.
 • Gaismas piederumus un citas iekārtas (kameras, leces un tt.), kas ir pieejami PHOTORENT tehnikas nomā studijas rezervācijas laikā, var izmantot ar 50% atlaidi. 
 • Jūs varat uzreiz pievienot vēlamo tehniku studijas pasūtījumā. 50% atlaidi uz tehniku tiks aprēķināta uzreiz!

PASŪTĪŠANA un APMAKSA:

 • Studija ir pieejama visu diennakti pēc iepriekšējas vienošanās. Tomēr, pievienojot studijas stundas grozam, jūs varat izvēlēties tikai darba dienās no 10:00 līdz 18:00, sestdienās — no 10:00 līdz 15:00. Tāpēc, ja jūsu rezervācija attiecas uz citu laiku, lūdzu, pasūtīšanas brīdī kolonnā "Komentārs vai jautājums" rakstiet vēlamo nomas laiku! Mēs pamanīsim jūsu pasūtījumu un sazināsimies ar jums, lai to apstiprinātu!
 • Studijas nomas maksa ir 30 EUR/h.Norēķinu veidi: ar skaidro naudu, ar bankas karti vai ar bankas pārskaitījumu.
 • Norēķinu veidi: ar skaidro naudu, ar bankas karti vai ar bankas pārskaitījumu.

IZMANTOJOT STUDIJAS PAKALPOJUMUS, JŪS AUTOMĀTISKI PIEKRĪTAT STUDIJU LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

 • Студия находится по адресу улица Brivibas iela 137b - (2 этаж, кабинет 203), в Риге.
 • Доступно место для парковки одной машины на территории двора. Первый час - бесплатно, каждый следующий - 1 EUR.
  Просим взять с собой сменную обувь. В грязной обуви вход в студию запрещен! Мы предоставляем одноразовые накладки на обувь бесплатно, если у вас нет с собой второй пары обуви для замены
 • В студии запрещено употребление алкогольных напитков.
 • Запрещено курение и/или разжигание огня (включая свечи). Если это необходимо для реализации идеи, об этом следует предупредить заранее, и это должно быть сделано в присутствии администратора.
 • Арендуя студию, вы подтверждаете, что финансово несете ответственность за любые повреждения оборудования, мебели, техники, подвижных конструкций, а также за действия людей, находящихся в студии во время съемки.
 • Если студии причинены материальные убытки, арендатор обязан незамедлительно компенсировать их стоимость на месте. Если по какой-либо причине они отказываются возмещать убытки на месте или оплачивать счет, сотруднику фотостудии следует немедленно обратиться в полицию.
 • По завершении использования студии необходимо убрать помещение, вынести мусор и передать все реквизиты администратору. Если по какой-либо причине вы не можете убрать помещение после использования студии, оплата за уборку будет взиматься отдельно.
 • Студия не несет ответственности за утерянные или оставленные вещи, но предпримет все усилия для их сохранности.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ АРЕНДЫ:

 • Зарезервированное вами время считается временем начала аренды, а не фактическим временем съёмки.
 • В случае задержки аренда не продлевается на время задержки.
 • Клиент должен сам следить за указанным временем использования студии и освободить её не позднее чем через 15 минут после окончания аренды.
 • Если задержка составляет более 15 минут, то к сумме аренды добавляется ещё один час (это условие действует, если после окончания арендного времени студию не занимает другой клиент).

ЗАКАЗ и ОПЛАТА:

 • Студия доступна круглосуточно после предварительной договорённости. Однако, при добавлении часов аренды студии в корзину, вы можете выбрать только рабочее время (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00). Поэтому, если ваше бронирование относится к другому времени, пожалуйста, укажите желаемое время в разделе "Komentārs vai jautājums" при оформлении заказа! Мы заметим ваш заказ и свяжемся с вами для его подтверждения!
 • Стоимость аренды студии составляет 30 EUR/час. Способы оплаты: наличные, банковская карта или банковский перевод.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

 • В арендную плату студии входят два световых источника Nanlite Forza 200 с софтбоксами.
 • Фотооборудование и другие устройства (камеры, объективы и т. д.), доступные для аренды в фотостудии PHOTORENT во время бронирования студии, можно использовать со скидкой 50%.
  Вы можете сразу добавить необходимую технику в заказ студии. Скидка 50% на технику будет автоматически учтена!

ИСПОЛЬЗУЯ УСЛУГИ СТУДИИ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДИИ.